RPT no Concello de Camariñas

O Concello de Camariñas presentará ao pleno do 18 de marzo a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), que nace co consenso dos traballadores e traballadoras municipais e coa que o goberno local pretende cumprir o seu obxectivo de crear unha estrutura municipal eficaz, moderna e que permita racionalizar os recursos públicos. O documento, que foi acordado cos representantes dos traballadores na Mesa Xeral de Negociación e que conta co informe favorable de Secretaría e Intervención, permite analizar, organizar e describir os recursos humanos da administración local. Un dos obxectivos que se persigue coa RPT é a funcionarización...

Material para Ucraína dende o Concello de Camariñas

O pasado martes, día 1 de Marzo, o equipo de protección civil de Camariñas trasladouse até a Coruña para entregar material humanitario para a Ucraína. Nel atopábanse elementos como roupa, comida, produtos de hixiene persoal e cueiros para bebés. Tamén contiña material contra a COVID como equipos de protección persoal, produtos de desinfección e máscaras antigas das que dispoñía o Concello. A entrega realizouse na tenda CHILSA77 e o Concello segue en contacto con eles para a realización de novas recollidas. ...

Segunda Casa do Maior no Concello de Camariñas

Un elemento que está a proliferar no rural da Galiza son as Casas do Maior. Este servizo busca dar un lugar para os máis maiores das poboación, un espazo no que poder socializar e estar atendidos por profesionais. Polo tanto, este pretende dar unha solución a problemática da falta de atención que están a sufrir os anciáns no rural vista como un asunto prioritario pola Xunta de Galiza dende hai uns anos que está a financiar este servizo de forma íntegra a través de subvencións para aqueles promotoras que cumpran cos requisitos esixidos. O Concello de Camariñas viu fai pouco...

Inicio das obras no Alto do Penedo da Ponte do Porto

Nos vindeiros días o Concello de Camariñas iniciará as obras de pavimentación na rúa Alto Penedo, na Ponte do Porto. Nelas está previsto rozar e limpar as marxes da calzada, demoler o pavimento xa existente en varios dos seus tramos e, finalmente, aplicar un novo aglomerado asfáltico xunto cun lastro rústico de pedra granítica. As obras, cuxa duración se estima que será de 3 meses, teñen un orzamento total de 125.000 euros e están financiadas a través do Plan Único da Deputación da Coruña.   ...

Rematan as obras na rúa do cruceiro de Xaviña

Nos últimos días do ano finalizáronse as obras de renovación do firme da rúa Cruceiro en Xaviña. Nesta operación tamén se ampliou un dos ramais, neste caso o norte, que conecta coa estrada autonómica AC-432. Grazas a esta agora poden pasar amplamente dous coche á vez ou un camión. Para levar a cabo esta ampliación da vía chegouse a un acordo co propietario de unha finca adxacente. Nun primeiro tramo da mesma derrubouse un peche de formigón e executouse un novo e en outro tramo reconstruíuse un muro de mampostería nunha nova posición. Tamén había un hórreo na zona ao...