• O alcalde de Camariñas é respaldado pola xustiza nun novo sopapo xudicial para o PP

    O xulgado contencioso administrativo nº 3 da Coruña acaba de desestimar o recurso contencioso-administrativo interposto polo Partido Popular de Camariñas contra tres resolucións asinadas polo alcalde de Camariñas, unha delas a convocatoria dun pleno extraordinario para dar conta da sentencia xudicial que o afecta. O fallo do xulgado, literalmente, di así: