• Entrega da Estación Depuradora de Augas Residuais de Santa Mariña

    De pe, ao aire libre, con montes salvaxes como testigos, con picos agrestes como protectores, foi firmado na mañán do 28 de maio de 2010 un documento de honda trascendencia para unha pequena poboación mariñeira enclavada no illamento máis absoluto: Santa Mariña. Tratábase do traspaso por parte de Augas de Galicia da pequena Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) que de agora en diante será a encargada de sanear as augas negras santamariñenses. Obra acometida por este organismo autónomo adscrito a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e enmarcada no Plan de Saneamento Integral de Galicia 2005-2009, unha vez rematada a execución da mesma cumpría entregala ao Concello de Camariñas que será o encargado de proceder a súa xestión e mantemento. Por elo cara ás 11 da mañan achegábase o alcalde Pichurri pola carretera que descende dende o núcleo urbano de Santa Mariña cara o seu coqueto porto,  para en compañía dos técnicos enviados dende Augas de Galicia, comprobar o estado dunhas instalacións das que destaca unha instalación eléctrica que tivo que ser financiada polo propio concello. Unha vez obtido o correspondente plácet dos técnicos chegados dende a capital de Galicia, alí no medio da carretera, sobre unhas carpetas, co vento de frente e as nubes enriba, firmouse un documento histórico para esta pequena poboación costeira.